Vasakronans halvårsrapport

Hyresintäkterna ökade med 9 % och vakanserna minskade till 4 (5) %, visar Vasakronans delårsrapport för januari-juni 2008.


– Under det första halvåret 2008 har Vasakronan visat sitt hittills starkaste resultat, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Hyresintäkterna har ökat, driftkostnaderna sjunkit och räntekostnaderna ökat, vilket sammantaget lett till ett förbättrat resultat efter finansiella poster och före värdeförändringar på 918 (777) Mkr.


 Hyresintäkterna ökade med 9 % till 1 539 (1 418) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till
      3 427 Mkr och översteg redovisad årshyra 2 995 Mkr med 14 %.

 Vakansgraden minskade till 4 (5) % av hyresintäkterna.

 Resultat efter finansiella poster före värdeförändringar ökade till 918 (777) Mkr, beroende på förbättrat rörelseresultat.

 Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 46 685 (41 243) Mkr. Orealiserad värdeökning första halvåret uppgick till 160 (2 422) Mkr.

 Under det första halvåret 2008 har hyresnivåerna ökat något i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsmarknaden kännetecknas av lägre omsättning och något ökade avkastningskrav.

 AP Fastigheter har efter periodens utgång förvärvat Vasakronan. Transaktionen värderar fastighetsbeståndet till 41,1 miljarder kronor. AP Fastigheter tillträder den 1 september 2008 och det nya företaget kommer att heta Vasakronan. Efter periodens utgång har AP Fastigheter sålt en fastighetsportfölj ur främst Vasakronans fastighetsbestånd till Niam med tillträde den 1 oktober 2008 för 7,1 miljarder kronor.


Länk till rapportenFör vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71