Vasakronans första öppna bolagsstämma

Vasakronans första öppna bolagsstämma


På Vasakronans första öppna bolagsstämma på Westmanska Palatset i Stockholm medverkade ett 70-tal personer.

 

– Konjunkturen bedöms förbli stark under 2005 och bör leda till en ökad sysselsättning i branscher med behov av kontor under andra halvåret, kommenterade Håkan Bryngelson i sitt bolagsstämmotal. Vår bedömning är att det kommer att dröja till tidigast 2006 innan vi kan räkna med några starkare effekter på lokalefterfrågan och hyresmarknaden.
– Prognosen för 2005 är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet, kommer att uppgå till cirka 875 (840) Mkr.

 

Utdelningen fastställdes till 165 (9) Mkr.

 

Till Vasakronans styrelse omvaldes Egon Jacobsson, ordförande, Lars V Kylberg, vice ordförande, Håkan Bryngelson, Lars Johan Cederlund, Birgitta Kantola och Christina Liffner. Georg Danell, invald 1993, och Eva-Britt Gustafsson, invald 2004, avgick ur styrelsen.

 

Styrelsearvodena höjdes med cirka 5 % och uppgår för styrelseordföranden till 168 000 kr per år, vice ordförande 105 000 kr och för övriga styrelseledamöter, förutom anställda i Vasakronan, till 84 000 kr. Ersättning utgår också för styrelseledamots kostnader, utlägg och dylikt, hänförliga till uppdragets utförande. Inom Vasakronans styrelse finns två utskott, dels ett revisionsutskott och dels ett ersättningsutskott. Arvodet för utskottsarbete till styrelseledamot som är medlem i något av dessa utskott utgår med 15 000 kr per styrelseledamot och utskott.

 

 

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71