Vasakronans försäljning av Dombron i slutfasen

Vasakronan har nu en exklusivt utvald köpare av Bostadsaktiebolaget Dombron och går därmed in i slutfasen av försäljningsprocessen.

Försäljningen av Bostadsaktiebolaget Dombron är en av de största fastighetsaffärerna som är ute på marknaden just nu. Den omfattar bostadsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Göteborg med en total
area på 480 000 kvm eller 8 000 lägenheter.

Försäljningsprocessen har idag gått in i en ny fas där en av intressenterna har valts ut för en exklusiv process. Letter of Intent är tecknat där köparen har för avsikt att förvärva hela bolaget som en helhet. Vasakronan räknar med att försäljningen kommer att kunna slutföras till sommaren.

– Vi har en intressent som uppfyller alla våra urvalskriterier. Dessutom en långsiktig fastighetsägare som passar bra som ägare av ett bolag med både studentbostäder och vanliga lägenheter, säger Lars Johnsson, vice vd och chef fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Bostäderna som är ute till försäljning utgör en mindre del av den totala fastighetsportföljen i Vasakronan. Efter en försäljning av Dombron kommer Vasakronan att ha en fastighetsportfölj som är fokuserad på attraktiva kontor och butiker på fem orter i Sverige – Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.För mer information, vänligen kontakta: 

Lars Johnsson
Vice vd Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se
 
Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se