Vasakronans delårsrapport januari-september 2009

 

Förbättrat driftnetto och oförändrad vakansgrad

 

·       Hyresintäkterna ökade till 4 383 mkr (proforma 4 119).

·       Vakansgraden är oförändrad 8 procent (8 procent).

·       Driftnettot ökade till 2 920 mkr (proforma 2 812).

·       Resultat före skatt och exklusive värdeförändringar ökade till 1 777 mkr (proforma 1 557), en ökning med 14 procent.

·       Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 73 136 mkr (77 538). Orealiserad värdeförändring 2009 uppgick till -3 308 mkr, varav -284 mkr under det tredje kvartalet.

·       Resultat efter skatt minskade på grund av den orealiserade värdeförändringen till -1 047 mkr
(proforma 1 492).

 

(Proforma är beräknad som om förvärv av Vasakronan hade skett per den 1 januari 2008 i stället för per 1 september 2008, se vidare sidan 15 i delårsrapporten.)

Vasakronan har under perioden tecknat avtal om försäljning av tio fastigheter för sammanlagt 602 mkr. Förvärv har gjorts av den utestående femtioprocentiga andelen av det färdigställda projektet för Domstolsverket i Ullevi Park i Göteborg från NCC. Förvärvet skedde till ett fastighetsvärde om 295 mkr.

– Vi upplever generellt sett en ljusning i konjunkturen. Transaktionsmarknaden har kommit igång och vi fortsätter att trimma och renodla vårt fastighetsbestånd. Uthyrningsarbetet har varit framgångsrikt och vårt driftnetto har förbättrats i ett jämförbart bestånd, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

För mer information, vänligen kontakta:           

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan

Tel: 08-56620510

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan

Tel: 08-56620540

E-post: christer.nerlich@vasakronan.se