Vasakronans delårsrapport januari-september 2007

Starkt resultat, låg vakans och 43 miljarder kronor i marknadsvärde på fastigheterna

. Resultat efter skatt ökade till 3 494 (2 037) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 42 999 (36 165) Mkr. Orealiserad värdeökning för de första nio månaderna uppgick till 3 645 (1 567) Mkr, en ökning med 9,6 (4,7) procent.
• Resultat efter finansiella kostnader före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 164 (1 110) Mkr, beroende på förbättrat driftöverskott och finansnetto.

• Hyresintäkterna ökade till 2 146 (2 015) Mkr. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 5 (2) procent.
• Vakansgraden fortsatte att minska till 5 (7) procent av hyresintäkterna.
• Projektportföljen ökade till 3 049 (1 808) Mkr och investeringarna ökade till 1 054 (687) Mkr.
• Utsikterna för 2007 är oförändrade. Resultat efter finansiella kostnader, före värdeförändring, förväntas öka till cirka 1 450 (1 333) Mkr.

– Vasakronan har ett mycket starkt resultat för de första nio månaderna 2007, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Hyresmarknaden har förbättrats i storstadsregionerna. Vasakronans hyresintäkter ökar, vakanser minskar och driftkostnader fortsätter att sjunka. Dessutom har Vasakronan en stark projektportfölj på 3 miljarder kronor med låg vakans.
– Direktavkastningskraven ligger fortsatt på en låg nivå i Sveriges storstäder. Marknadsvärdet på Vasakronans fastigheter har ökat med 9,6 procent till 43 miljarder kronor.

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Analytikerträff
Torsdag den 25 oktober, 2007, kl 15.00 på Operaterassen, Stockholm
Anmälan: Bengt Möller, bengt.moller@vasakronan.se. Tfn 08-783 21 09.