Vasakronans delårsrapport januari-mars 2011

Ökad efterfrågan på kontor och stigande fastighetsvärden

• Hyresintäkterna ökade till 1 488 mkr (1 361).
• Uthyrningsgraden uppgick till 92,5 procent (92,0).
• Driftnettot ökade till 982 mkr (872).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades huvudsakligen till följd av förbättrat driftnetto och uppgick till 575 mkr (551), en ökning med 4 procent.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 1,0 procent (1,6) förklarat av lägre
direktavkastningskrav och stigande marknadshyror.
• Resultat efter skatt minskade till 1 008 mkr (1 301).

I och med försäljningen av Dombron har samtliga jämförelsetal omräknats, se vidare årsredovisningen not 20.

Utvecklingen på den svenska hyres- och fastighetsmarknaden har varit fortsatt positiv under första kvartalet 2011 och fastighetsvärdena i Vasakronans totala bestånd har ökat med 1 procent.

Uthyrningsgraden har successivt stärkts det senaste året och ett antal större nyuthyrningar har genomförts sedan årsskiftet. Den största är i Solna Strand där Trafikverket samlokaliserar sin verksamhet och hyr 14 000 kvm. Totalt har 54 000 kvm, motsvarande ett årshyresvärde om 133 mkr, hyrts ut under kvartalet.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar:

-Vi ser en ökad efterfrågan på lokaler i Södra Storstockholm där vi under det första kvartalet har gjort ett femtontal nyuthyrningar, varav ett antal tilläggsaffärer med befintliga kunder. Under första kvartalet har vi till exempel hyrt ut över 10 000 kvm i Liljeholmen, Nacka Strand och Telefonplan. Det ser jag som ett kvitto på att befintliga kunder trivs i dessa områden och att de nu ökar i attraktivitet.

Miljöfrågan är av central betydelse för Vasakronans verksamhet och under det första kvartalet har vi fått belöning för våra satsningar. Bland annat har fastigheten Riga i Norra Djurgårdsstaden prisats för sin låga energianvändning av The Green Building Programme vid en ceremoni i Bryssel. Intresset för att teckna gröna hyresavtal är fortsatt stort och konceptet Det gröna kontoret har nu lanserats.

-Det gröna hyresavtalet är en framgång. Det ger våra hyresgäster möjlighet att arbeta tillsammans med oss för att minska energianvändningen och samtidigt spara pengar. Totalt har 300 företag tecknat gröna hyresavtal, varav 86 under det första kvartalet, avslutar Fredrik Wirdenius.

Länk till delårsrapporten.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 08-566 205 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se