Vasakronans delårsrapport januari-mars 2008

Ökade hyror och minskade vakanser. Hyresintäkterna ökade med 7 % och vakanserna minskade till 5 (6) %, visar Vasakronans delårsrapport för januari-mars 2008. Marknadsvärdet på Vasakronans fastigheter fortsatte att öka till 46 104 (38 930) Mkr.


– Det har varit en bra inledning på 2008 med en fortsatt stark hyresmarknad i storstäderna, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Efterfrågan på moderna kontor i centrala lägen är fortsatt hög och hyrorna har ökat något under det första kvartalet.


– Vasakronas hyresintäkter har ökat, driftkostnaderna har sjunkit och räntekostnaderna har ökat, vilket sammantaget lett till ett förbättrat resultat efter finansiella poster och före värdeförändringar på 379 (361) Mkr


Hyresintäkterna ökade med 7 % till 757 (708) Mkr.
Vakansgraden minskade till 5 (6) % av hyresintäkterna.
Resultat efter finansiella poster före värdeförändring ökade till 379 (361) Mkr, beroende  på ökat driftöverskott
Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 46 104 (38 930) Mkr. Orealiserad värdeökning det första kvartalet 2008 uppgick till 162 (497) Mkr.
Projektportföljen ökade till 3 8621 (2 995) Mkr och investeringarna ökade till 506 (256) Mkr.
Utsikterna för 2008 är oförändrade. Resultat efter finansiella poster, före värdeförändring och exklusive resultat vid försäljning av byggrätter förväntas uppgå till cirka 1 500 (1 477) Mkr.


Läs hela kvartalsrapporten här.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71
Eva Kasberg, btr informationschef   tfn 08-783 21 18


Analytikerträff
Onsdag den 23 april 2008 kl 12.00 på Operaterrassen.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61. Presentationen kommer även att kunna följas via direkt www.financialhearings.com