Vasakronans delårsrapport januari-juni 2009

Stabilt driftnetto och oförändrade vakanser, förklarat av framgångsrika uthyrningar.

• Hyresintäkterna ökade till 2 929 mkr (proforma* 2 672)
• Driftnettot ökade till 1 912 mkr (proforma 1 781)
• Resultat före skatt och exklusive värdeförändringar ökade till 1 127 mkr (proforma 994)
• Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter uppgick per 30 juni 2009 till 72 832 mkr
(41 339).
• Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till –3 024 mkr (proforma 234)
• Resultat efter skatt minskade genom den orealiserade värdeförändringen till –1 379 mkr
(proforma 969)

Hyresmarknaden är avvaktande. Trots detta uppvisar det egna beståndet oförändrade vakanser och stabila hyresintäkter. Nyuthyrningar har under första halvåret gjorts för drygt 200 mkr i årshyra. Dessutom har hyresavtal för cirka 370 mkr omförhandlats eller förlängts. Detta har gjorts till en ny hyra som överstiger den tidigare gällande. Vakansen är oförändrad på 8 procent.

Fastighetsmarknaden präglas av få transaktioner. Värderarna har i en svårbedömd marknad höjt direktavkastningskraven och justerat hyresantaganden, vilket resulterat i ytterligare sänkta fastighetsvärden.

– Konjunkturnedgången märks främst genom att hyresgäster har längre beslutsprocesser vid uthyrningsdiskussioner och att det görs färre transaktioner på fastighetsmarknaden. Dock är effekterna på Vasakronans driftnetto hittills begränsade. Den totala vakansen är fortsatt oförändrad och genomförda hyresomförhandlingar har resulterat i högre utgående hyresnivåer. Vi gynnas också av lägre marknadsräntor som successivt förbättrar vårt räntenetto, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

*) Som om förvärv av Vasakronan hade skett per 1 januari 2008 i stället för per 1 september 2008, se vidare sidan 15 i delårsrapporten.

För mer information kontakta:
Fredrik Wirdenius
Vd
Tel 070 – 553 80 62

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel 0709 – 681 540