Vasakronans delårsrapport jan-mars 2010

 

Ökad uthyrningsgrad och stigande marknadsvärden.

• Hyresintäkterna ökade till 1 489 mkr (1 463).
• Uthyrningsgraden ökade till 92,6 procent (91,9).
• Driftnettot minskade till 924 mkr (954).
• Räntenettot förbättrades till -304 mkr (-364).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades och uppgick till 602 mkr (550), en ökning med 9 procent.
• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 73 442 mkr (74 244). Värdeförändringen uppgick till 1 157 mkr, motsvarande en ökning med 1,6 procent. Värdeökningen förklaras främst av lägre direktavkastningskrav.
• Resultat efter skatt ökade genom värdeförändringen till 1 299 mkr (-289).

Under årets första kvartal ökade såväl hyresintäkter som uthyrningsgrad. Totalt genomfördes nyuthyrningar motsvarande en årshyra om 86 mkr, eller ca 33 000 kvm. Den största uthyrningen på 2 500 kvm var till Baker & McKenzie i kvarteret Pennfäktaren på Vasagatan i Stockholm. Andra stora nyuthyrningar var till Husqvarna och Tieto Sweden i Stockholm och Ingrid Segerstedts Gymnasium i Göteborg. Hela försämringen av driftnettot förklaras av ökade fastighetskostnader som en konsekvens av den kalla och snörika vintern.

Den stabilisering av fastighetsmarknaden som ägde rum under slutet av 2009 har fortsatt under det första kvartalet 2010, vilket lett till ökad aktivitet på transaktionsmarknaden.

– För attraktiva fastigheter i centrala Stockholm och Göteborg är det vår bedömning att avkastningskraven har sjunkit vilket har medfört en ökning av marknadsvärdena med totalt 1,6 procent under perioden, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

– Att vi ser en positiv värdeförändring är ett trendbrott och det är med tillförsikt jag ser på utvecklingen för fastighetsvärdena under 2010, avslutar Fredrik Wirdenius.

 

Länk till rapporten
 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-56620510
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

 

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-56620540
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se