Vasakronans bokslutsrapport 2007

Vasakronans bästa resultat hittills. Fastighetsbeståndet ökade med 7 miljarder kronor i värde till drygt 45 miljarder kronor.


• Resultat efter skatt ökade till 4 650 (3 409) Mkr. Ökningen beror på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet, förbättrade driftöverskott och finansnetto.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 45 236 (38 122) Mkr. Orealiserad värdeökning uppgick till 4 750 (3 253) Mkr, en ökning med 12,5 (9,9) %. Ökningen beror främst på stigande marknadshyra.
• Resultat efter finansiella poster före värdeförändringar ökade till 1 605
(1 333) Mkr, beroende på förbättrat driftöverskott och finansnetto.
• Resultat efter finansiella poster för det fjärde kvartalet 2007 ökade till 441 Mkr, jämfört med 223 Mkr i fjärde kvartalet 2006.
• Hyresintäkterna ökade till 2 874 (2 681) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 324 Mkr och översteg redovisad årshyra 2 874 Mkr med 16 %.
• Vakansgraden minskade till 4 (7) % av hyresintäkterna.
• Projektportföljen ökade till 3 145 (2 841) Mkr och investeringarna ökade till
1 667 (1 047) Mkr.
• Utdelningen föreslås uppgå till 791 (698) Mkr.
• Utsikterna för 2008 är att resultat efter finansiella poster, före värdeförändring och exklusive resultat vid försäljning av byggrätter, förväntas uppgå till cirka 1 500 (1 477) Mkr.Läs hela rapporten
– 2007 genererade Vasakronan sitt hittills starkaste resultat till följd av en konsekvent strategi att skapa ett attraktivt fastighetsbestånd i Sveriges fem största städer med en nöjd kundbas och ett starkt varumärke, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan.


– Vasakronans hyresintäkter har ökat, vakanserna är nere på 4 % och resultat efter finansiella poster före värdeförändringar ökade med 20 % till 1 605 Mkr.


– Marknadsvärdet på fastighetsportföljen har ökat med 7 miljarder kronor till drygt 45 miljarder kronor.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71


Analytikerträff
Torsdag den 31 januari 2008 kl 11.45 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Hans Derninger, Deutsche Bank. Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings.
Presentationen kommer även att kunna följas direkt via www.financialhearings.com, via telekonferens med start kl 11.45 CET
+46 (0)8 5352 6458 Sverige
+44 (0)20 7806 1966 UK Toll. 
Frågor om webbsändning eller telekonferens till Financial Hearings Per-Erik Holmström på
+46 8 411 43 80 eller +46 (0) 70 770 45 81