Vasakronans årsredovisning finns nu på hemsidan

 

Vasakronans årsredovisning 2006 finns nu att läsa på hemsidan. Den tryckta Årsredovisningen finns klar om cirka en vecka.

 

I VD-kommentaren säger Håkan Bryngelson:
– 2006 innebar Vasakronans bästa resultat hittills, såväl avseende resultat efter finansnetto som värdeutveckling i beståndet. Resultatet före skatt uppgick till 4,6 miljarder kronor och årets skattebelastning utgjordes av reservering för uppskjuten skatt, vilket sammantaget gav ett resultat efter skatt på 3,4 miljarder kronor.

 

– Det operativa resultatet redovisade förbättringar inom alla områden. Högre intäkter och lägre kostnader gav ett förbättrat driftöverskott. De centrala kostnaderna har minskats och finansnettot hade en positiv utveckling, om hänsyn tas till förtidslösen av lån med 139 Mkr under 2006. Den aktuella genomsnittsräntan i portföljen vid årsskiftet uppgick till 3,2 (4,2) procent.

 

– Vasakronan har idag en av Sveriges mest attraktiva kommersiella fastighetsportföljer med väl utvecklade kontorsprodukter och kundanpassade tjänster. I fastighetsportföljen finns moderna fastigheter i bästa läge, på respektive delmarknad. Strategin är att långsiktigt äga, förvalta och förädla beståndet.

 

I årsredovisningen finns också en vidareutvecklad riskanalys, en utförlig konkurrentöversikt, detaljerade beskrivningar av regionala marknader samt en utförlig miljöredovisning. Dessutom finns detaljrika finansiella rapporter.

 

– Kontinuerliga förbättringar har utvecklat årsredovisningen och vårt mål är att göra en årsredovisning som ger en transparent bild av Vasakronan, kommenterar Bengt Möller, informationsdirektör.
För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  Tfn 08-783 21 09