Vasakronans Årsredovisning 2007

Årsredovisning

Vasakronans Årsredovisning för 2007 publiceras idag på Vasakronans hemsida www.vasakronan.se.     Årsredovisning 2007


Marknadsvärdet på Vasakronans fastigheter ökade under 2007 från 38,1 till 45,2 miljarder kronor till följd av höjda marknadshyror, sänkta direktavkastningskrav och investeringar. Vasakronan har expanderat projektportföljen under de senaste åren och i december 2007 uppgick den till 3,1 miljarder kronor.


Vasakronan har fastighetsbranschens nöjdaste kunder och engagerade medarbetare som systematiskt arbetar för att fortsätta bygga långsiktig kundlojalitet. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag på kommersiella fastigheter.


I den transparanta och detaljrika årsredovisningen redovisas årets utveckling med utförliga lokala marknadsbeskrivningar, ekonomiska faktorer som påverkar fastighets- och lokalhyresmarknaden, riskbedömningar, analyser av utveckling av marknadsvärden, avsnitt om hållbarhet och bolagsstyrning samt utförliga noter.


I noterna återfinns information om ersättning till ledande befattningshavare. I samband med försäljningen av Vasakronan har styrelsen, för att säkerställa att verksamheten fungerar och att övergången till nya ägare går smidigt, erbjudit koncernledningen och ytterligare fyra personer i ledningen en transaktionsersättning på sex månadslöner. Ersättning betalas endast ut till personer som arbetar kvar tre månader efter det att en försäljning är genomförd.


– I samband med den planerade ägarförändringen vill styrelsen så långt möjligt försöka säkerställa att verksamheten löper på som vanligt och att övergången till nya ägare går så smidigt som möjligt kommenterar Lars V Kylberg, styrelseordförande i Vasakronan.
– Styrelsen har också valt att förhandla bort VDs rätt att gå i pension vid 60 års ålder för att säkerställa att han stannar kvar och för att underlätta för nya ägare.


För vidare information vänligen kontakta
Lars V Kylberg, styrelseordförande     tfn 08-661 88 67, 070-589 31 77
Bengt Möller, informationsdirektör     tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71