Vasakronans årsredovisning 2005 finns nu på hemsidan

Vasakronans årsredovisning 2005 finns nu på vår hemsida

 

Vasakronans årsredovisning 2005 finns nu att läsa på Vasakronans hemsidan. Den tryckta Årsredovisningen finns klar om cirka en vecka.
I VD-kommentaren säger Håkan Bryngelson:
– 2005 blev ett bra år där vakansgraden för Vasakronan vände starkt nedåt efter två års ökning. Lokalhyresmarknaden präglades av hård konkurrens och ett stort lokalutbud samtidigt
 

som intresset för att köpa fastigheter var mycket stort. Baserat på ett lågt ränteläge och stor tillgång på kapital i marknaden har därför fastighetspriserna stigit till höga nivåer, trots den svaga hyresmarknaden.

 

– Vasakronan har idag en av Sveriges mest attraktiva kommersiella fastighetsportföljer med stor potential för värdetillväxt, sett över tiden. Väl utvecklade kontorslokaler och kundanpassade tjänster i de tre storstadsregionerna bidrar också till en stark konkurrenskraft.
– Den högre volatiliteten i hyres- och fastighetsmarknaden på våra tillväxtorter kompenseras av en lägre likviditetsrisk.

 

I årsredovisningen finns också en vidareutvecklad konkurrentöversikt, en bredare ansats på avsnittet om hållbar utveckling, ett utbyggt avsnitt om bolagsstyrning samt en detaljerad beskrivning av regionala marknader. Dessutom finns detaljrika finansiella rapporter.

 

– Vårt mål är att göra en årsredovisning som ger en transparent bild av Vasakronan, kommenterar Bengt Möller, informationsdirektör.

För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB, tfn 08-783 21 09