Vasakronan välkomnar Svenssons i Lammhult till Malmö

Vasakronan har tecknat hyresavtal med Svenssons i Lammhult. Avtalet omfattar drygt 2 500 kvm butiksyta i det före detta BioPalatset. Svenssons i Lammhult är ledande inom försäljning av svenska och internationella designmöbler och våren 2012 slår man upp dörrarna till butiken i Malmö.

Butiken kommer att ligga i Malmös bästa handelsläge i fastigheten S:t Jörgen med adress Södergatan 28. Planlösningen blir spännande, med genomsikt mellan de olika våningsplanen och nya glasade fasadpartier för bra ljusinsläpp. Butiken kommer att ha entré både från promenadstråket Södergatan, men också från Kalendegatan som passar bättre för den som kommer med bil.

Fastigheten är unik i sitt slag och lite av ett landmärke för Malmöborna då den, sedan den uppfördes 1925, har varit biograf.

-Vi är glada och stolta över att Svenssons i Lammhult har valt denna spännande lokal för sin nya butik. Just nu renoveras den och anpassas för att bli en inspirerande upplevelse för alla som älskar inredning, säger Mats Ingman, fastighetschef Vasakronan.

Korta fakta om BioPalatset
Fastigheten S:t Jörgen 7 är ett landmärke i Malmös historia och av kulturhistoriskt värde. Inför renoveringen utfördes därför på uppdrag av Vasakronan en antikvarisk förundersökning. Detta för att samla kunskap om fastigheten och lyfta fram byggnadens kulturhistoriska värden. Syftet är att kunna genomföra en ombyggnad på ett varsamt tillvägagångssätt och med största möjliga hänsyn till fastighetens kulturhistoriska värden. 

1925 Biografen Scania, den sjätte av Direktör Jens Edvard Kocks biografer, invigs.
  
Arkitekt var Arnold Salomon Sörensen. Karl Norberg, arkitekt vid Nordiska kompaniet i Stockholm stod för inredningen och konstnären Einar Forseth utförde dekorativa målningar i gallerigången, foajén och i förrummen in till salongen. Entréhallens stuck och dekorationer utfördes av Augusto Conte.

1943 En baldakin tillkommer, fasaden kläs med travertin och salongen målas om.

1959 Salongen byggs om helt och väggarna kläs med eternit. Platsantalet utökas.

1979
Biografen renoveras. Garderoben byggs om för att inrymma ytterligare en salong.

1988
SF lägger ner verksamheten på Scania.

1994
Scania tas över av Sandrews som genomför en stor ombyggnad och skapar en multibiograf. En övre foajé tillkommer och biografen kallas nu BioPalatset.

2007
BioPalatset läggs ned.

Våren 2012
öppnar Svenssons i Lammhult sin butik. Då inleds en ny era i BioPalatsets kulturhistoria.
 
Mer utförlig historik finns i Uffe Stauslunds bok Bio i Malmö och i Kjell Furbergs bok
Svenska biografer.


För mer information, vänligen kontakta:Mats Ingman
Fastighetschef
Tel: 040-691 71 55
E-post: mats.ingman@vasakronan.se
Eric Sjöstedt
Affärsområdeschef handel
Tel: 040-691 71 72
E-post: eric.sjostedt@vasakronan.se