Vasakronan utvecklar och bygger nytt kontorshus i Lund

Vasakronan har tecknat nya hyresavtal med Tetra Pak samt TFS, Trial Form Support, som innebär att Vasakronan påbörjar utvecklingen av nya kontorslokaler i kvarteret Päronet. Den nya kontorsbyggnaden är på cirka 6 400 kvm uthyrningsbar yta.


Fastigheten ligger utmed Ruben Rausings gata och är idag obebyggd. Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av Tetra Pak. När den nya motorvägsavfarten är färdigställd skapas en ny entré in till Lund som ger goda förutsättningar för en intressant utveckling av området.


– Vi är mycket glada och nöjda med att Tetra Pak och TFS valt oss som samarbets- partner kommenterar Anders Kjellin, regionchef för Vasakronan Region Öresund. Den nya kontorsbyggnaden kan erbjuda moderna och yteffektiva kontor där vi ser en ökad efterfrågan i Lund.


Bygguppdraget genomförs av PEAB Sverige AB. Kontraktssumman uppgår till 103 Mkr. Inflyttning är planerad till den 1 oktober 2009.


Vasakronan har efter färdigställandet av Sony Ericssons nya kontorsbyggnader på Brunnshög ett fastighetsbestånd i Lund på cirka 111 000 kvm koncentrerat till centrum, IDEON-området och Brunnshög.


För vidare information kontakta
Anders Kjellin, regionchef, Vasakronan Region Öresund  040-691 71 10
Mikael Strand, marknadsområdeschef Lund, Vasakronan 046-271 71 31
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  070-593 91 71