Vasakronan utvecklar nytt häkte i Göteborg för 600 Mkr

För Kriminalvården utvecklas ett nytt häkte som beräknas vara färdigbyggt 2010. Projektet omfattar nybyggnad av häkte och kontorslokaler om 20 800 m2 och beräknas kosta cirka 600 Mkr. Dessutom ingår en ombyggnad i det befintliga polishuset. Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Kriminalvården.


Nybyggnad av häkte och kontorslokaler är en del i utvecklingen av området mellan de två Ulleviarenorna i Göteborg.


– Området mellan de två Ulleviarenorna kommer att bli en naturlig hemvist för kriminalvård, polis och tingsrätt i Göteborg samt för kommersiella hyresgäster, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg.
– Vasakronan investerar totalt cirka 1,5 miljarder kronor i området vid Ullevi där förutom detta projekt också pågår ny- och ombyggnad av polishus och tingsrätt.


Vasakronan är den största aktören på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet i Göteborg har ett marknadsvärde på 7,8 miljarder kronor och Vasakronan har 26 fastigheter i Göteborg. Hyresintäkterna uppgår till cirka 482 Mkr och vakansgraden är cirka 2 procent.


 
För vidare information vänligen kontakta
Rolf Åkerman, regionchef Göteborg    tfn 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 070-593 91 71