Vasakronan uppför nytt kontor åt Sony Ericsson i Lund

Vasakronan och Sony Ericsson har tecknat nya hyresavtal som innebär att Vasakronan kommer att bygga två nya kontorsbyggnader för Sony Ericsson i Lund med inflyttning under första halvåret 2008. Dessa kommer att uppföras i anslutning till Sony Ericssons befintliga byggnader vid Nya Vattentornet i Lund.


Den nya kontorsbyggnaden har utformats i samarbete med arkitekt Gert Wingårdh och är på drygt 27 000 kvm. Dessutom kommer ett nytt parkeringshus för cirka 370 bilplatser att byggas i anslutning. Totalt är investeringen bedömd till cirka 500 Mkr.


Sony Ericsson koncentrerar härmed delar av sin verksamhet i Lund till Brunnshög och Vasakronans fastigheter Nya Vattentornet 2 och 4. Affären innebär även att befintliga kontorslokaler på Brunnshög i Lund har omförhandlats.


Sony Ericsson, kontor som byggs i Lund av Vasakronan


– Sony Ericsson är en av våra viktigaste kunder och vi är mycket nöjda och glada med att de valt oss som samarbets-partner kommenterar Mikael Strand, chef för Vasakronan i Lund. Nordöstra Lund med IDEON och Brunnshög ligger välexponerad i anslutning till E22:an och är det mest prioriterade och snabbast växande området för framtidsföretag i Lund. Vasakronans fastigheter har ett mycket bra läge på denna marknad.


Vasakronan har ett fastighetsbestånd i Lund på cirka 70 000 kvm koncentrerat till centrum, IDEON-området och Brunnshög. Genom detta byggprojekt utökas detta med drygt 27 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på drygt 1,1 miljarder kronor.