Vasakronan toppar NöjdKundIndex (NKI)

Vasakronan toppar fastighetsbranschens NöjdKundIndex (NKI)


I fastighetsbranschens egen NöjdKundIndex-mätning, Fastighetsbarometern, kom Vasakronan även i år på första plats.


– Det här är resultatet av att vi arbetat intensivt med att höja servicegrad och trivsel för våra hyresgäster. Det har skett samtidigt som en mer kundnära organisation har skapats, säger VD Håkan Bryngelson. Vi har också satsat hårdare på det tjänsteutbud som Vasakronan Service Partner erbjuder.


NKI är hyresgästernas betyg på hur nöjda de är totalt sett med sin hyresvärd. Det baseras på ett antal frågor om bland annat lokalernas läge, standard, inomhusklimat, image, service, hyra, felanmälan och klagomål.


– Det är tredje året i följd som vi har branschens mest nöjda kunder. Vi arbetar fokuserat och systematiskt för att få nöjda kunder. Vår förhoppning är att de som arbetar i ett Vasakronankontor ska trivas på sin arbetsplats så att de kan göra ett ännu bättre arbete för sina kunder. Att ge service av toppkvalitet är grunden för framstegen, men det återstår en del som vi kan förbättra ytterligare.


Det är konsultföretaget CFI Group som tillsammans med Fastighetsägarna Sverige gör undersökningen om hur kontorshyresgäster uppfattar sin hyresvärd. Enkäten startade 1995. Syftet är att finna sambanden mellan kvalitetsförbättringar och kundlojalitet. Resultatet redovisades under NKI-dagen som Sveriges Fastighetsägareförbund ordnade den 28 oktober.


Vasakronan fick index 78 (+2) (av 100) i Fastighetsbarometern. Vasallen som var med för första gången kom på andra plats med index 77, Hufvudstaden på tredje med 76, Castellum 75, John Mattson 73, Akademiska Hus 73, NIHAB 71, Tornet 70 och AP Fastigheter 69.


För vidare information vv kontakta


Håkan Bryngelson, VD Vasakronan 08-783 21 05
Gunilla Haglund, kvalitetschef 031-7255604
Bengt Möller, informationsdirektör   08-783 21 09, 070 593 91 71