Vasakronan toppar NKI-Fastighetsbarometern

Vasakronan toppar NKI-Fastighetsbarometern

Vasakronan har tillsammans med Hufvudstaden hamnat på första plats i branschens NöjdKundIndex-mätning Fastighetsbarometern för 2003.


Båda vinnarna stannade på index 76 av 100 i årets mätning, vilket innebär en ökning med 4 enheter för Vasakronan sedan förra året.


– Det är oerhört glädjande att vi för andra året i rad har branschens mest nöjda kunder. Jag vill ge en eloge till alla medarbetare på Vasakronan, säger vd Håkan Bryngelson.


I bedömningen av NKI tar man hänsyn till tio olika kvalitetsfaktorer för att finna orsak/verkan-samband mellan kvalitetshöjningar och kundlojalitet. En av dessa faktorer är företagets image, som enligt CFI Group är en faktor med särställning eftersom den påverkas av de andra kvalitetsfaktorerna.


Stark image
Imagen är också ett av de områden där Vasakronan får högsta betyg i branschen i år, 76 av 100 möjliga.


– Det är tydligt att det för branschen som helhet finns ett starkt samband mellan image och NKI. Ju högre betyg hyresgästerna ger image, desto nöjdare är de, skriver CFI Group i analysresultatet.


På imagefrågan ”Ett nytänkande företag” ligger Vasakronans resultatet i klar ledning med index 71 av 100.


På delfrågorna ”Kundorienterat företag” (74) och ”En bra affärspartner (73 hamnar Vasakronans mätresultat också i topp inom image. Imagefrågan ”En stabil och seriös hyresvärd” gav index 82 och ”Ekonomiskt välskött företag” 79.


Uppåt för hela branschen
Övriga kvalitetsfaktorer där Vasakronan uppvisar bästa betyg för branschen är Anpassning, Klagomål och Prisvärde. För faktorer som Lokalen, Läge, Service, Felanmälan och Miljö ligger Vasakronan tätt efter Hufvudstaden i kundnöjdhet.


Betyget för NKI har i år nått samma nivå som då undersökningen startades 1997, dvs ett snitt på 68 av 100 möjliga. Betyget för branschledaren har pendlat mellan 72 och 77 under denna tid.


NKI-betyget baseras på de tre frågorna:


         Nöjdhet med hyresvärden totalt sett


         Hur väl hyresvärden motsvarar dina förväntningar


         Hur nära hyresvärden ligger den ideala hyresvärden


Fastighetsbarometern för kontorslokaler genomförs 2003 för sjunde året i CFI Groups regi. I undersökningen deltar 13 fastighetsbolag, däribland några av branschens största aktörer. Undersökningen gjordes per telefon under augusti-september 2003.  De tio faktorer man tar hänsyn till i mätningen är miljöhänsyn, läge, lokalen, inomhusklimatet, servicen, prisvärde, felanmälan, klagomål, anpassning och image.


Deltagande företag i år är förutom Vasakronan (76) är i rankad ordning Hufvudstaden (76), Castellum (73), Systembolaget (73), John Mattson Fastighets AB (72), Tornet (71), Platzer (70), AP Fastigheter (69), Position Stockholm (67), Aberdeen Property Investors (66), Drott (66), Jones Lang LaSalle (59) och SEB (58).


För frågor v.v. kontakta:


Stefan Sandesten, Teknisk direktör 08-783 21 14, 070-5734648
Bengt Möller, Informationsdirektör 08-783 21 09
Håkan Bryngelson, VD 08-783 21 05