Vasakronan tillträder fastighet i Frösunda

Vasakronan har tidigare förvärvat en fastighet av JM i Frösunda i en affär som gjordes upp 2006. Fastigheten har förvärvats för 375 Mkr. Den uthyrbara lokalarean är cirka 10 000 m². Fastigheten är fullt uthyrd och hyresgäster är bland andra Bayer, Tibnor, Amgen och Vmware. Fastigheten tillträds under december 2007.Under 2006 gjorde Vasakronan en affär med JM och förvärvade kontorsfastigheter och byggrätter i Frösunda samtidigt som JM förvärvade bostadsbyggrätter på Järvafältet av Vasakronan.


– Nu återstår tre kontorsbyggrätter i Frösunda, Solna, på drygt 30 000 kvm som kommer att exploateras successivt i samarbete med JM, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm.


För vidare information vänligen kontakta
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm   08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör      08-783 21 09