Vasakronan tecknar grönt hyresavtal med Bolander & Co

Vasakronan har tecknat ett grönt hyresavtal med Bolander & Co. Det blir Uppsalas första när Vasakronan som första svenska fastighetsbolag nu erbjuder gröna avtal till alla sina kunder.

Det gröna hyresavtalet innebär att både hyresvärd och hyresgäst åtar sig en rad konkreta åtgärder. Det handlar om att minska energianvändningen, få en riktig avfallshantering och att göra rätt materialval samt ha större återvinningsgrad vid ombyggnader. Dessutom förbinder sig hyresgästen att bara använda grön el i sina lokaler.

– Gröna hyresavtal är vanliga i många andra länder, t.ex. England och Australien, säger Ronald Bäckrud, regionchef på Vasakronan. Som branschledare i Sverige arbetar vi för att gröna avtal ska blir en ny branschstandard och att alla hyresgäster, oavsett hyresvärd, får den här möjligheten.

Försäkringsmäklarna Bolander & Co hyr lokaler av Vasakronan på Dragarbrunnsgatan 39 och är först ut i Uppsala att teckna det gröna avtalet.

– Att teckna ett grönt avtal kändes naturligt för oss och blir ett tydligt sätt att visa medarbetare och kunder att vi tar miljöfrågorna på allvar, säger Mattias Bolander, VD på Bolander & Co. Det gröna avtalet visar vad som krävs för att nå konkreta resultat och ger oss goda möjligheter att minska vår miljöbelastning.

Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige. En stor del är energi för uppvärmning av lokaler. De gröna hyresavtalen ger både hyresgästen och hyresvärden ett ekonomiskt incitament att spara energi. Något som inte funnits tidigare med traditionella bränsleklausuler.

I Vasakronans lokaler rör sig varje dag ca 180 000 människor. Hur de använder lokalerna har en stor inverkan på fastigheternas totala miljöbelastning. En tioprocentig minskning av energianvändningen i Vasakronans bestånd skulle motsvara uppvärmningen av 3 000 villor. Vasakronan är klimatneutralt och använder endast koldioxidneutral fjärrvärme respektive el från vatten-, vind- och biokraft.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronald Bäckrud
Regionchef
Tel: 018-489 20 60
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Mattias Bolander
VD Bolander & Co
Tel: 018-56 71 00
E-post: mattias.bolander@bolander.se