Vasakronan-stipendium till student på Konstfack

För sjätte gången delar Vasakronan ut ett stipendium till en Konstfackstudent på magisternivå. 2011 års stipendium tilldelas Katrin Spranger från mastergruppen Jewellery + Corpus för examensarbetet ”Best before” där smyckedesign blir ett spännande inlägg i miljödebatten.

Årets Vasakronan-stipendiat Katrin Spranger gestaltar en angelägen samhällsfråga på ett mycket övertygande sätt och med ett oväntat konstnärligt uttryck. Verket ”Best before” bidrar till förnyelse och nytänkande genom att visa hur smyckedesign idag är ett fält för miljödebatt. Samtidigt berör det våra sinnen genom dofter från smältande objekt av olja och vax, där guld och silversmycken långsamt framträder.
– Katrin Spranger visar klarsynt på tydliga kopplingar mellan individen och hur vi hanterar jordens resurser, frågor som även vi är starkt engagerade i, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Hon pekar på vilka energikällor och råvaror som värderas högt av tradition och menar att dessa kan vara helt andra i en snar framtid.

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack instiftades 2005 och delas ut till ett examensarbete som utvecklar kontors- och arbetsplatsmiljöer eller yttre miljöer. Stipendiet har förlängts fram till 2013 och stipendiesumman 100 000 kr fördelas på tre år. Juryn består av Ivar Björkman, rektor Konstfack, Ann Magnusson, konstkonsult, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan, Svante Torell, f.d. marknadschef Vasakronan Stockholm, Vasakronan och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Stipendiet delades ut i samband med Konstfacks våravslutning den 31 maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Dag Levander
Fastighetschef Vasakronan
Tel: 0703-072022
E-post: dag.levander@vasakronan.se

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 00