Vasakronan startar ”Kontorsbarometer”

Vasakronan startar ”Kontorsbarometer”

Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och oss på Vasakronan som hyresvärd. Det är en internetbaserad enkät där man frivilligt svarar på olika frågor som handlar om kontor och arbetsmiljö.


Som ett av Sveriges ledande fastighetsbolag vill vi gärna veta mer om hur kontorsmiljön påverkar alla som arbetar på kontor, och vilka önskemål som finns på lokaler och kringstjänster.
Därför har vi startat Kontorsbarometern.


Svaren kommer vi bland annat att användas till att förbättra våra lokaler och vår kringservice. Vi kommer också att gå ut till media med resultatet och berätta hur människor vill ha sina kontor och arbetsplatser.


Den digitala enkäten är tar cirka 10 minuter att besvara och vi är mycket tacksamma om du vill dela med dig av dina åsikter och tankar i Kontorsbarometern.
För att visa vår uppskattning får de första 1000 som svarar en TIA-lott för sin insats med chans att vinna 200 000 kronor.


Tipsa gärna vänner och bekanta om Kontorsbarometern genom att maila vidare denna länk. Att vara med är helt kostnadsfritt.


http://kund.alstra.se/vasakronan/register.aspx