Vasakronan säljer Vasakronan Service Partner till Coor Service Management

Coor köper Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner med tillträde den 1 september 2009. Vasakronan har också inlett ett samarbete med Coor om leverans och utveckling av servicetjänster inom Vasakronans bestånd.


Vasakronan har under nästan tio år utvecklat Vasakronan Service Partner till ett väletablerat bolag och intensifierar nu arbetet med att erbjuda en komplett service till sina kunder. Vasakronan och Coor har ambitionen att tillsammans etablera en helt ny standard för leverans av servicetjänster i Sverige.


– Det har varit ett stort intresse för att köpa Vasakronan Service Partner och det har varit viktigt att hitta en köpare som delar vår ambition att utveckla kvaliteten i leveransen av den här typen av kompletterande servicetjänster, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.


Inom Vasakronan kommer det att finnas särskilda resurser för att tillsammans med Coor utveckla servicetjänster och servicekoncept, men också för att ta ansvar för att leveransen till Vasakronans kunder håller hög kvalitet.


– Vi har en tydlig strategi för hur vi vill bredda utbudet av servicetjänster och höja kvaliteten i leveransen, säger Nicklas Walldán, chef teknik, service och utveckling på Vasakronan. Vi som fastighetsbolag ska fokusera på våra kunders behov och säkra optimala lösningar utifrån behoven. Att ha en partner som tillsammans med oss fokuserar på att säkra leveransen ger de bästa förutsättningarna för att nå våra mål.


– Vi tycker att det här är ett spännande och naturligt steg i vår utveckling och vi ser fram emot att bli en del av ett bolag som har servicetjänster som sin kärnverksamhet, säger Pia Clark, vd Vasakronan Service Partner.


Vasakronan Service Partners största servicenav är Kista Science Tower, Kista Entré och Garnisonen i Stockholm samt Lilla Bommen i Göteborg. Omsättningen uppgick 2008 till ca 150 mkr. Coor köper samtliga aktier i Vasakronan Service Partner.


Ernst & Young Transaction Advisory Services har varit Vasakronans rådgivare i affären.För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta:
 
Fredrik Wirdenius
Vd, Vasakronan
Tel: 08-566 20 510
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Peter Östman
Kommunikationschef, Vasakronan
Tel: 08-566 20 560
E-post: peter.ostman@vasakronan.se