Vasakronan säljer två fastigheter till Specialfastigheter för 2,3 miljarder

Inför en försäljning av Vasakronan har ägaren aviserat önskemål om vissa anpassningar i Vasakronans fastighetsportfölj, som innebär bland annat att fastigheterna Stockholm Tre Vapen 4 och Stockholm Fruktkorgen 1 skall vara kvar i statlig ägo.

Vasakronan har därför träffat en överenskommelse om att sälja fastigheterna Tre Vapen 4 och Fruktkorgen 1 till Specialfastigheter för ett sammanlagt pris motsvarande 2 320 Mkr.


Fastigheten Tre Vapen 4 säljs till Specialfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1 135 Mkr. Tillträde sker den 15 december 2008. Hyresgäst är FMV.


Fastigheten Fruktkorgen 1, Rådhuset i Stockholm, säljs till Specialfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1 185 Mkr. Tillträde sker den 15 december 2009 och då kommer det pågående projektet i fastigheten att vara slutfört. Hyresgäst är Domstolsverket.För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, vd, tfn 08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm, tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71