Vasakronan säljer två fastigheter i Uppsala till Woodstock

Vasakronan säljer fastigheterna Boländerna 12:1 och Kvarngärdet 25:4 till fastighetsbolaget Woodstock AB för 45 miljoner kronor. Fastigheterna med totalt 7 800 kvadratmeter kontor och lagerlokaler är fullt uthyrda.

– Vasakronan, som är en av de största aktörerna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Uppsala, renodlar sitt bestånd genom att sälja dessa fastigheter, den ena en industrifastighet och den andra en före detta tingsrätt ombyggd till bland annat föreningslokaler, säger Åke Petterson, chef transaktioner för Vasakronan.

Fastigheten Boländerna 12:1 på Danmarksgatan är en industribyggnad byggd 1964 med huvudsakligen kyllokaler, lager och en mindre del kontorslokaler. Hyresgäster är bland andra GE Healthcare Bio-Sciences, Uppsala Stadsbudskontor och Andersson & Tillman.

Fastigheten Kvarngärdet 25:4 på Storgatan i Uppsala är ett fd tingshus i två plan byggt 1957. Under 2008 byggdes lokalerna om och anpassades för största hyresgästen Uppsala kommun, som bland annat driver föreningsverksamhet för pensionärer i huset.


Vasakronan äger och förvaltar fastigheter till ett marknadsvärde på ca 8 miljarder kronor i Uppsala. Fastigheterna med kontor och butiker finns framför allt i city samt i Uppsala Science Park. Bostadsfastigheter finns främst i Gränby. Vasakronan är största ägare av studentbostäder genom verksamheten i Studentstaden.

Woodstockkoncernen äger och förvaltar fastigheter till ett marknadsvärde av ca 110 miljoner efter förvärv av ovanstående fastigheter med en yta av ca 13 500 kvadratmeter. Fastigheterna ligger företrädesvis i Boländerna och innehåller kontor och lager.


För mer information, kontakta:


Åke Petterson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel 08-566 205 25, mobil 0709-681525

Lars Johnsson
Chef transaktioner/vice vd Vasakronan
Tel 08-566 205 15, mobil 0709-681515

Dick Lennaárd, Woodstock AB
Tel 0176 525 55, mobil 0708-477772