Vasakronan säljer tre fastigheter i Göteborg

Vasakronan har sålt tre fastigheter i Göteborg till Wallenstam. Den uthyrningsbara arean är drygt 10 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till totalt cirka 350 mkr.


Fastigheten Inom Vallgraven 6:1 ligger på Kungsportsplatsen 2. Byggnaden uppfördes 1845 och innehåller kontor och butiker.

Fastigheterna Lorensberg 56:8 och 56:9 har adress Kungsportsavenyn 32-34. Byggnaderna uppfördes på 1960-talet och innehåller kontor, butiker, restauranger och bostäder.

Wallenstam tillträder fastigheterna den 30 november.

– Försäljningen visar att likviditeten för välförvaltade fastigheter i bra lägen är god och vi är mycket nöjda med affären, säger Åke Pettersson, chef transaktioner på Vasakronan.

Vasakronan äger och förvaltar fastigheter i Göteborg med ett marknadsvärde om
ca 11 miljarder kronor. Det är främst kontors- och butiksfastigheter, men också ett flertal renodlade gallerior, t.ex. Arkaden, Kompassen och stora delar av Nordstan.För mer information, vänligen kontakta: 

Åke Pettersson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 25
E-post: ake.pettersson@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se