Vasakronan säljer tomträtt i Stockholm

Vasakronan har sålt tomträtten Hästen 24 på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm till Pembroke Real Estate. Köpeskillingen uppgår till 160 mkr.


Tomträtten köptes av Vasakronan (då AP Fastigheter) år 2000. Efter förvärvet renoverades byggnaden och två nya våningsplan byggdes på med moderna kontor. Den uthyrningsbara kontorsarean är 3 150 kvm och fastigheten är idag fullt uthyrd. Pembroke tillträder den 15 september 2009.

– Vi har utvecklat den här byggnaden till en mycket attraktiv produkt i ett efterfrågat läge. Pembroke äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i kvarteret och är en naturlig köpare. Det är en logisk affär och vi är mycket nöjda med utfallet, säger Åke Pettersson, chef transaktioner på Vasakronan.För mer information, vänligen kontakta:
 

Åke Pettersson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 25
E-post: ake.pettersson@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se