Vasakronan säljer tomtmark till Veidekke och SBC

Vasakronan säljer tomtmark på Östermalm till Veidekke och SBC för 152 Mkr


Vasakronan säljer byggrätter för bostadsändamål vid Svea Artilleri på Valhallavägen till Veidekke och SBC för totalt 152 Mkr. Detaljplanen för marken vid Svea Artilleri har under 2004 vunnit laga kraft.


Veidekke Bostad och Fastighet AB, en del av norska Veidekke-koncernen, som är Skandinaviens fjärde största byggbolag, kommer att bygga bostadsrätter.


SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ett rikstäckande företag med värdeskapande tjänster för bostadsrättsföreningar och nyproduktion av bostadsrätter. SBC kommer att bygga bostadsrätter för äldreboende med möjlighet till olika servicetjänster.


Vasakronans bostadsbyggrätter såldes 2001 till JM. Affären hävdes under 2004 och en förlikning med JM har skett under året.


– Vi har här funnit starka köpare av dessa attraktiva byggrätter på Östermalm i Stockholm, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef för region Stockholm i Vasakronan. Vi kommer på sikt att utveckla ytterligare 7 000 kvm byggrätter för kontor kring Svea Artilleri.


– Svea Artilleri har alla förutsättningar att bli ett högklassigt projekt på en av Stockholms idag absolut mest attraktiva tomter. Stadsplanen samt projektets utformning i övrigt kommer att ge Veidekke stor uppmärksamhet på Stockholmsmarknaden under de närmaste åren, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad och Fastighet AB


– SBC bygger för alla skeden i livet. Vi uppskattar att Stockholm Stad och Vasakronan nu gett oss möjlighet att erbjuda vårt äldreboendekoncept i ett för äldre mycket eftertraktat område, där behoven är stora och som dessutom har alla förutsättningar att kunna motsvara förväntningar och uppfylla angelägna önskemål, säger Leif Ågren, VD för bolaget SBC Mark AB, som driver SBCs samtliga byggprojekt.För vidare information vv kontakta
Håkan Bergquist, VD Veidekke Bostad och Fastighet AB, 08-635 61 00
Leif Ågren, VD SBC Mark AB, 08-501 150 07
Chris Hammar, marknadschef SBC, 08-501 150 04
Leif Garph, vice vd chef region Stockholm, 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09