Vasakronan säljer Polishuset i Uppsala till Industrihus

Vasakronan säljer Polishuset i Uppsala


Vasakronan säljer fastigheten Kvarngärdet 27:3 i Uppsala, där Polisen är hyresgäst, till AB Uppsala Kommuns Industrihus för 50 Mkr. Fastigheten är på 12 590 m2. Industrihus tillträder fastigheten den 1 oktober 2004 i samband med att Polisen flyttar till det nybyggda Polishuset.


Industrihus köpte redan 1994 de övriga tre byggnaderna i kvarteret, f.d. Nymans Verkstäder. Dessa har renoverats och blivit ett attraktivt företagscentra för ett drygt 50-tal små och medelstora företag inom många branscher. Även Uppsala kommun hyr verksamhetslokaler inom kvarteret.


– Detta blir en naturlig fortsättning på utvecklingen av kvarteret och det behövs för att kunna tillmötesgå våra hyresgästers ökade och ändrade lokalbehov. Vi har idag en ”kölista” på företag som vill flytta in i kvarteret, säger Industrihus marknadschef Henrik Lindley. Första inflyttning beräknas ske i slutet av detta år.


– Försäljningen av Polishuset är en följd av att Polisen valde att flytta från lokalerna, kommenterar Sture Caesar, chef för Vasakronan i Uppsala. Byggnaden behöver genomgå en omfattande ombyggnad för att få en ny profil.


Industrihus äger och förvaltar ungefär 155 000 m2 lokaler runt om i Uppsala. Företaget har funnits sedan 1972 och ägs av Uppsala kommun. Den primära målgruppen är små och medelstora företag, med alltifrån lager och verkstad till kontor.


– Utveckling av fastigheter i stadens industriområden har för vår del varit intensiv de senaste åren. Det har varit lyckosamt och vi har en sund och god ekonomi i bolaget. Vakansgraden har varit mycket låg. Det känns därför intressant att kunna genomföra den här affären där vi ser en fördel med att huset är tomt från början, säger Industrihus vd Ulf Häggbom.


Fortsatt satsning i Uppsala


Vasakronan fortsätter att satsa i Uppsala. I kv Hugin, Kungsängen 16:6, Hamnesplanaden, avslutas ett planarbete i mars 2004 som ger möjlighet att bygga ytterligare cirka 20 000 m2 kontor i ett av Uppsalas bästa lägen alldeles invid Fyrisån. I och med utbyggnaden av kv Hugin utvecklas ett nytt servicekoncept tillsammans med dotterbolaget Vasakronan Service Partner.För vidare information vänligen kontakta
Henrik Lindley, marknadschef, Uppsala Kommuns Industrihus tfn 018-727 45 92
Sture Caesar, marknadsområdeschef Uppsala  tfn 018-18 53 00
Svante Torell, regionchef Storstockholm-Uppsala  tfn 08-783 23 20
Bengt Möller, informationsdirektör  tfn 08-783 21 09