Vasakronan säljer kv Rosen 8 i Malmö

Vasakronan har sålt kv Rosen 8 på Engelbrektsgatan i centrala Malmö till Accome Hotellfastigheter för 100 Mkr. Fastigheten är på 5 300 kvm och inrymmer saluhall och restaurangtorg samt kontor. Accome Hotellfastigheter kommer att konvertera kontorsytorna till hotell. Byggstarten sker våren 2007 med invigning av hotellet under hösten 2008.


– Vasakronan renodlar sitt bestånd ytterligare i Malmö genom att sälja denna fastighet som innehåller cirka 2 000 kvm saluhall och restaurangtorg, kommenterar Anders Kjellin, regionchef för Vasakronan i Öresund.
– De nya ägarna kommer att behålla saluhallen i bottenvåningen, men på plan 2 och 3 så kommer man att bygga om till hotellverksamhet


Vasakronan är den största aktören på kommersiella lokaler i city och citynära lägen i Malmö. Fastighetsbeståndet ligger mycket centralt och till stora delar utmed gågatustråket i Malmö. Totalt har Vasakronan 33 fastigheter i Malmö med en lokalarea på cirka 330 000 kvm.


För vidare information vv kontakta
Johan Göthberg, vd Accome Hotel Apartments 0704-21 31 00
Anders Kjellin, chef region Öresund, Vasakronan 040-691 71 10
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09