Vasakronan säljer InfraCity till Orion Capital Managers

Vasakronan säljer InfraCity i Upplands Väsby till Orion Capital Managers för 1,4 miljarder kronor.
 
Infra City är beläget utmed E4:an mellan Arlanda och Stockholm och företagsparken ligger på båda sidor om vägen. Området kan indelas i fem större block med en sammanlagd lokalarea om cirka 190 000 m². Ungefär hälften är kontorslokaler och andra hälften är hotell, butiker, produktion och lager. Hotellet drivs av Scandic Hotel.Vasakronan blev delägare i Infracity i samband med förvärvet av fastighetsrelaterade tillgångar i Securum 1996 och förvärvade resterande aktier 1999.


– Vi har varit med i utvecklingen av InfraCity till en modern företagspark med kontor och butiker, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. Vakanserna har sjunkit från cirka 50 procent när vi tog över till dagens cirka 25 procent. Vi har också investerat bland annat i InfraBusiness Center och ett nytt parkeringsgarage.
– I dagens marknadssituation med låga räntor och stor efterfrågan har vi valt att sälja InfraCity och fokusera på våra övriga fastigheter i Stockholmsområdet. Försäljningen av InfraCity påverkar Vasakronans nyckeltal positivt. Resultatet efter finansnetto ökar och vakansgraden kommer att minska.


Orion Capital Managers är ett internationellt privat fastighetsbolag som startade 1999. Orion har idag två fastighetsfonder Orion European Real Estate Fund I och II (500 miljoner Euro i kapital vardera). Investerarna utgörs av europeiska och nordamerikanska pensionsfonder samt statliga fonder från Mellan Östern och Asien. 


– Detta är företagets första investering i Skandinavien, kommenterar Aref H. Lahham, Managing Director & Founding Partner för Orion Capital Managers. Vi anser att den svenska fastighetsmarknaden kan erbjuda intressant avkastning de kommande åren. Läget för InfraCity mellan Stockholm och Arlanda har en stor potential för att erbjuda konkurrenskraftiga kontor och butiker.


För vidare information vv kontakta
Aref H. Lahham, Managing Director & Founding Partner, Orion   
+33 (0)1 53.96.50.70
Håkan Bryngelson, vd, Vasakronan 08-783 21 05
Leif Garph, vice vd, chef region Stockholm 08-783 23 05
Svante Torell, regionchef Vasakronan Stockholm-Uppsala 08-783 23 20
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09