Vasakronan säljer för 570 mkr

Vasakronan säljer tomträtten Gångaren 10 som ligger vid Lindhagensplan och idag huvudsakligen inrymmer Securitas och Niscayahs huvudkontor. Köpare är Areim och köpeskillingen uppgår till 570 mkr.

Gångaren 10 är en tomträtt som Vasakronan ägt länge och som på sikt står inför en projektfas.

– Fastigheterna runtomkring har utvecklats med ett betydande inslag av bostäder, vilket i kombination med att Gångaren 10 upplåts med tomträtt, gör att den utvecklingen inte ligger inom bolagets strategi. Areim har kommit med ett bud vi tycker är bra och vi har därför valt att sälja, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Areim tillträder den 7 juli.


 


 


 


 
 


 


 


 


 Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se
Lars Johnsson
Vice vd/Chef Fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se