Vasakronan säljer fastigheter och mark i Stockholm

Vasakronan har sålt mark och två fastigheter till ett värde av 221 Mkr vilket med 52 Mkr översteg marknadsvärdet.


– Försäljningarna är ett led i en ytterligare renodling av fastighetsbeståndet, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. En del i Vasakronans tillväxtstrategi är att genom en strukturerad omsättning av fastighetsportföljen realisera övervärden till investeringar och finansiell styrka.


Kv Sillhovet 3 på Hovslagargatan 2-4 på Blasieholmen i Stockholm har sålts till Sparbössan Fastigheter AB. Fastigheten är på drygt 3 100 kvm och försäljningspriset uppgick till 116 Mkr.


Kv Järfälla:Jakobsberg 2:2406 på Hästskovägen 88 i Jakobsberg har sålts för 25 Mkr. Fastigheten är på 5 000 kvm. Detta var Vasakronans enda fastighet i Jakobsberg.


Vasakronan och JM har träffat avtal om att JM förvärvar Vasakronans resterande fastighetsinnehav i Hägernäs Strand, Täby, för 80 Mkr. JM köpte redan under 2001 mark för cirka 600 lägenheter och cirka 20 000 kvm kontorsyta i Hägernäs Strand av Täby kommun och Vasakronan, för att utveckla en ny sjönära och levande stadsdel med flerfamiljshus, lokaler och kontor.För vidare information vv kontakta


Håkan Bryngelson, verkställande direktör    08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör     08-783 21 09