Vasakronan säljer fastigheter i Uppsala

Vasakronan säljer en fastighet på Dag Hammarskjölds väg i Uppsala till Akademiska Hus samt två fastigheter vid Fyristorg till ENA City AB för sammanlagt 91 miljoner kronor.


– Vasakronan, som är en av de största aktörerna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Uppsala, fortsätter att renodla och koncentrera sitt bestånd genom att sälja dessa fastigheter, säger Åke Pettersson, chef transaktioner Vasakronan.


Akademiska Hus är köpare av fastigheten Kåbo 5:4 på Dag Hammarskjöld väg 11, ett kontorshus på 2 100 kvadratmeter byggt på 1950-talet och tillbyggt på 80-talet. Huvudsakliga hyresgäster är Vägverket och Golder Associates. Tillträdet blir den 1 september 2009.


– Vi ser fastigheten som strategiskt viktig för den fortsatta utvecklingen av Uppsala universitet och Blåsenhusområdet, säger Hans Antonsson, Regiondirektör i Akademiska Hus Uppsala. En detaljplaneprocess är planerad för områdets nordöstra hörn och det är en stor fördel om fastigheten på ett naturligt sätt kan länkas in i det arbetet.


ENA City AB är köpare av de båda fastigheterna vid Fyristorg. Fjärdingen 26:1 är en moderniserad fastighet på 2 300 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler, uppförd 1705 och tillbyggd 1982. Hyresgäster är bland andra BoCity och S:t Lukas i Uppsala.
Fjärdingen 26:6, uppförd 1839, innehåller 1 100 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler samt två bostadslägenheter. Hyresgäster är bland andra Uppsala Tourism och Hambergs Gourmetservice.

Vasakronan äger och förvaltar fastigheter till ett marknadsvärde om ca 8 miljarder kronor i
Uppsala. Fastigheterna med kontor och butiker finns framför allt i city samt i Uppsala Science Park. Bostadsfastigheter finns främst i Gränby. Vasakronan är största ägare av studentbostäder genom verksamheten i Studentstaden.


För mer information, kontakta:

Åke Petterson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel 08 – 566 205 25, mobil 0709 681525Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar, vice vd
Tel 08 – 566 205 15, mobil 0709 681515