Vasakronan säljer fastigheter i Linköping

Vasakronan säljer fastigheter i Linköping

Vasakronan säljer den 1 oktober 2003 hela fastighetsbeståndet i Linköping till Fastighets-aktiebolaget Norrporten för 778 Mkr. Försäljningen omfattar 8 centralt belägna kontors-fastigheter i Linköping.


Lokalarean uppgår till 77 800 kvm och utgörs av 46 500 kvm kontor, 5 300 kvm butiker, 5 700 kvm bostäder och 20 300 kvm övrigt. De största hyresgästerna är Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Vattenfall, INgroup och Handelsbanken. Vasakronans personal i Linköping, sex personer, kommer i samband med affären att övergå till Norrporten.


Vasakronan koncentrerar sitt ägande till storstadsregionerna med fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.


– För Vasakronan är affären ett ytterligare led i vår strategi att koncentrera investeringarna till storstadsregionerna, kommenterar Håkan Bryngelson, VD i Vasakronan.
 
Försäljningspriset överensstämmer med marknadsvärdet vid årsskiftet 2002/03 och Vasakronan gör en reavinst på 190 Mkr. Eftersom affären utgör en försäljning till intressebolag, kommer 63 Mkr av reavinsten, motsvarande Vasakronans ägarandel i Norrporten ( 33,33%) att elimineras enligt gällande redovisningsregler för intressebolag. Därför kommer den redovisningsmässiga reavinsten initialt att uppgå till 127 Mkr. I samband med affären ökar Vasakronan sin investering i Norrporten med 233 Mkr.


Fastighetsaktiebolaget Norrporten är ett rikstäckande bolag med säte och huvudkontor i Sundsvall. Verksamheten bedrivs i tio regionalt betydelsefulla städer; Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Karlstad, Örebro, Jönköping, Växjö, Kristianstad och Helsingborg. Norrportens fastighetsbestånd har ett värde på drygt 10 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på cirka 1,2 miljoner kvm. Andra AP-fonden, Sjätte AP-fonden och Vasakronan är, till lika delar, ägare av Norrporten.


För vidare information vv kontakta
Rolf Åkerman, regionchef, Vasakronan  031-725 56 11, 0706-594350
Anders Wiklander, verkställande direktör Norrporten 060-64 12 00, 070-554 70 40
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09, 070-593 91 71


Fastigheter   Adress
Amasonen 2  Östgötagatan 3, Linköping
Ambrosia 5   Ågatan 40/Platensgatan 2, Linköping
Blandaren 1   S:t Larsgatan 9, Linköping
Blandaren 14  S:t Larsgatan 11, 13, 15, Linköping
Blandaren 17  Repslagargatan 4-6 /Gasverksgränd 2-4, Linköping
Dalkullan 19  Linnégatan 9, Linköping
Djäknen 3  Drottninggatan 14 o 16, Snickargatan 40, Linköping
Duvan 18  Nygatan 18-20, Linköping