Vasakronan säljer fastighet i Solna till Sjaelsö

Vasakronan säljer fastigheten Ekelund 1 på Ekelundsvägen i Solna till fastighetsutvecklingsbolaget Sjaelsö. Affären genomförs via en bolagsaffär till ett fastighetsvärde motsvarande 290 Mkr.


Fastigheten har idag en total uthyrningsbar yta på cirka 25 000 m² med tillhörande cirka 50 000 m² markareal. Största hyresgästen är i dagsläget Arbetsmiljöverket. Sjaelsö avser att bygga om och vidareutveckla fastigheten för kontor och bostäder.


– Vasakronan har sökt olika utvecklingsvägar för Ekelund 1 och funnit att denna fastighet lämpar sig bäst för utveckling av bostäder, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef för region Stockholm. Bostäder ingår inte vår affärsidé och vi har därför valt att sälja fastigheten.


– Det är ett attraktivt område med stor framtida utvecklingspotential. Tillsammans med Postens Huvudkontor skulle området kunna bli den nya porten till Solna, då detta är bland det första man ser av Solna när man kommer söderifrån, säger Pero Popovski, vd Sjaelsö Sverige. Med närhet till stora transportleder och endast 250 meter till närmsta tunnelbanestation har området goda förutsättningar att utvecklas till ett mycket attraktivt område med direkt anslutning till city, avslutar Pero Popovski.


Sjaelsö Sverige tillträder som nya ägare den 1 oktober 2008.


Sjælsø Gruppen A/S är Danmarks största börsnoterade fastighetsutvecklingsbolag, med huvudkontor i Köpenhamn. Sjaelsö Sverige är ett helägt dotterbolag som bygger och utvecklar attraktiva lägen och fastigheter för bostäder, handel, kontor och logistik. Hela koncernen har idag 250 medarbetare och omsatte under 2007 drygt 7,8 miljarder kronor.


För vidare information kontakta
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71
Pero Popovski, vd Sjælsø Sverige AB   tfn 070-325 33 82