Vasakronan säljer fastighet i Solna för 130 mkr

Vasakronan säljer fastigheten Bellona 5, med adress Södra
Långgatan 19-23 och Vasavägen 4, till Wåhlin Fastigheter AB.

Fastigheten omfattar både bostäder och kommersiella lokaler, totalt
cirka 10 000 kvm uthyrningsbar area. Fastigheten består av två byggnader utformade som ett punkthus om 14 våningar, inrymmandes huvudsakligen bostäder, samt en lägre kontorsbyggnad.

Vasakronan fokuserar på attraktiva kontor och butiker och sålde i somras huvuddelen av sina bostäder genom försäljningen av Bostadsaktiebolaget Dombron. Försäljningen av Bellona 5 är en naturlig fortsättning av det arbetet.

– Vi har en uttalad ambition att fokusera våra resurser på renodlade kommersiella fastigheter. Med försäljningen av Bellona 5 tar vi ytterligare ett steg i den riktningen, säger Lars Johnsson, chef fastighetsinvesteringar på Vasakronan.


CB Richard Ellis har varit Vasakronans rådgivare i affären.För mer information, vänligen kontakta: 

Lars Johnsson
Vice vd och chef fastighetsinvesteringar, Vasakronan
Tel: 08-566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se
 
Staffan Arwidi
Investment Manager, Vasakronan
Tel: 08-566 205 34
E-post: staffan.arwidi@vasakronan.se