Vasakronan rekryterar ny Senior Investment Manager

Vasakronan har anställt Eva Granlund som Senior Investment Manager. Hon kommer närmast från en tjänst inom SEB Merchant Banking där hon arbetat med bankens fastighetskrediter, bland annat i Baltikum. Hon tillträder sin nya tjänst den 9 september.


Eva har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och bred erfarenhet av fastighetsinvesteringar och transaktionsverksamhet. Under fyra års tid var hon på UBS i London där hon framgångsrikt byggde upp UBS nordiska portfölj med inriktning på Sverige och Finland. Dessförinnan arbetade Eva på Aberdeen där hon bidrog till att utveckla modeller för portföljutveckling, bland annat för AP Fastigheter.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Eva till Vasakronan. Med internationell erfarenhet av fastighetstransaktioner från nio europeiska länder tillför hon viktig kompetens till vårt bolag, säger Lars Johnsson, chef fastighetsinvesteringar.

Med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 mdkr är Vasakronan en stor spelare på fastighetsmarknaden. Företaget trimmar kontinuerligt portföljen så att den alltid innehåller de bästa fastigheterna på hyresmarknaden. Sedan 2008 har Vasakronan ensamt stått för nära 15 % av den totala omsättningen av fastigheter i Sverige och under 2010 omsattes fastigheter för 12 mdkr. Vasakronan har en stor portfölj och omsätter stora volymer, på senare år så stora delar som 20 % av portföljen varje år, oavsett marknadsläge.

-Vi står alltid beredda att ta vara på möjligheter som uppstår på marknaden. Eva har visat prov på att själv kunna hitta möjliga affärer i svåra marknader och det är ett arbetssätt som ansluter väl till vårt eget. Hon kompletterar vårt transaktionsteam på ett bra sätt, avslutar Lars Johnsson.

Eva Granlund
Senior Investment Manager

För mer information, vänligen kontakta: 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar, vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se
Cecilia Söderström
Chef HR
Tel: 070-968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se