Vasakronan och NCC utvecklar ny tingsrätt i Göteborg

Tingsrätten samt hyres- och arrendenämnden i Göteborg kommer att samla sina verksamheter i en nybyggd fastighet invid Ullevi för inflyttning under september 2009. Vasakronan och NCC Property Development utnyttjar en gemensamt ägd byggrätt i nära anslutning till Polishuset i Göteborg på cirka 16 500 m². Projektet kommer att sätta igång snarast och omfattar nybyggnad av ett kontorshus i åtta våningar. Hyresavtal med Domstolsverket är på 25 år.


Nybyggnad av tingsrättsbyggnaden är en del i utvecklingen av området mellan de två Ulleviarenorna i Göteborg. Polishusets utbyggnad kommer via gångar under mark att byggas ihop med tingsrätten. Även en ny byggnad för Kriminalvården samt två kontorshus planeras inom området. Vasakronans del av området är uppdelat i sex fastigheter varav två är samägda med NCC.


– Området mellan de två Ulleviarenorna kommer att bli en naturlig hemvist för polis, kriminalvård och tingsrätt i Göteborg, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Den nya tingsrätten är ett samprojekt mellan Vasakronan och NCC Property Development.
– Vasakronan investerar totalt cirka 0,9 miljarder kronor i området vid Ullevi där förutom detta projekt också pågår ny- och ombyggnad av polishus och häkte.Vasakronan är den största aktören på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet i Göteborg har ett marknadsvärde på 6,8 miljarder kronor och Vasakronan har 25 fastigheter i Göteborg. Hyresintäkterna uppgår till cirka 450 Mkr och vakansgraden är cirka 2 procent.


 
För vidare information vänligen kontakta
Rolf Åkerman, regionchef Göteborg    tfn 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 070-593 91 71