Vasakronan – mål att bli klimatneutralt under 2007

Under 2007 kommer Vasakronan att bli det första klimatneutrala fastighetsföretaget. Sedan 2003 har koloxidutsläppen nästan halverats från 29 000 ton till 15 000 ton för 2006. Den enskilt största utsläppskällan i verksamheten är den inköpta fjärrvärmen. Så gott som alla koldioxidutsläpp, 99 procent, kommer från energiförbrukning vid uppvärmning.
Vasakronan köper sedan 2001 enbart s.k. grön el.


– Vi har förhandlat med vår huvudleverantör av värmeenergi, Fortum Värme, och blivit garanterad att all fjärrvärme vi köper från dem ska vara klimatneutral, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan.


– Vi kommer att fortsätta förhandlingarna med Vattenfall, Eon, Göteborg Energi och Lunds Energi för att erhålla klimatneutrala fjärrvärmeleveranser även från dessa företag.


– Den finns en stor ovana och låg beredskap från de flesta värmeleverantörerna att hantera klimatneutralitet, vilket vi hoppas ska förändras framgent, poängterar Håkan Bryngelson. 


Som en av Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan tagit ett stort ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling och därmed minska klimatpåverkan. Bolagets fastigheter finns i huvudsak i Sveriges tre största städer och främst i centrala lägen. Cirka 65 000 personer arbetar i Vasakronans fastigheter, vilket kräver en ansvarsfull förvaltning i miljösäkra lokaler. Arbetet drivs utifrån insikten att fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från byggskede via förvaltning och ombyggnad till rivning.


Miljöarbetet i fastighetsförvaltningen är sedan många år en väl inarbetad process hos medarbetare och ledning. Vasakronan är sedan 2001 miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14 001. Certifikatet har förlängts två gånger och gäller nu till 2010.  Vasakronan var i förra veckan med och lanserade ett handlingsprogram för klimatneutrala företag i samband med Al Gore och Margot Wallströms diskussion om klimatneutralitet.


Som medlem i klimatnätverket BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change) arbetar Vasakronan sedan 2003 aktivt med flera åtaganden; som att kartlägga egna koldioxidutsläpp, ta fram konkreta handlingsplaner för utsläppsminskningar samt bistå och påverka kunder och leverantörer i att ta ett större klimatansvar.


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, vd, Vasakronan   Tfn 08-783 21 05
Olof Sjöberg, miljöchef, Vasakronan   Tfn 08-783 21 48
Bengt Möller, informationsdirektör   Tfn 08-783 21 09
Eva Kasberg, btr informationschef   Tfn 08-783 21 18