Vasakronan köper Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala och säljer sin ägarandel i Norrporten

Vasakronan köper Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala och säljer sin ägarandel i Norrporten

Vasakronan har förvärvat Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala för 913 Mkr, inklusive ett pågående projekt. Fastighetsbeståndet består av 12 fastigheter med cirka 70 500 kvadratmeter lokalarea och projektet är på cirka 10 000 kvadratmeter lokalarea. Nio fastigheter finns i centrala Uppsala och tre fastigheter i Boländerna/Kungsängen. Beståndet består i huvudsak av kontor och en del butiker. Lokalerna är genomgående moderna med god standard.


– Detta fastighetsbestånd kompletterar vårt eget bestånd i Uppsala och ger Vasakronan en klart förstärkt position i Uppsala, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan.


– Vi har länge sökt expandera i Uppsala och ser denna affär som en bra möjlighet.


– Vasakronan har varit med i uppbyggnaden av Norrporten och detta är ett lämpligt tillfälle att avveckla vårt delägande i bolaget.


Vasakronan sålde 2001 och 2003 fastigheter för 5,7 miljarder kronor på tio orter i Sverige till Norrporten och gick under 2001 in som ägare till en tredjedel i företaget tillsammans med Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden.


I samband med denna affär köper Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden Vasakronans ägarandel i Norrporten, inklusive konvertibla förlagsbevis.


Affären ger en positiv effekt på kassaflöde och resultat för Vasakronan.


För vidare information vv kontakta:
Håkan Bryngelson, VD Vasakronan: 08-783 21 09
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan: 070-593 91 71