Vasakronan köper NCCs del av Kista Science Tower

Vasakronan köper NCCs del av Kista Science Tower

Vasakronan har köpt NCCs resterande andel av Kista Science Tower i enlighet med det optionsavtal som ingicks 2001. I början av juni 2004 påkallade Vasakronan optionen vilket innebar att tre oberoende värderingsföretag värderat byggnaden. Vasakronan och NCC har därefter slutfört affären baserat på att Kista Science Tower har ett marknadsvärde på 1 208 Mkr.


2001 valde Vasakronan att prioritera Kista och köpte två projektfastigheter. Kista Entré förvärvades av Skanska och hälften av Kista Science Tower förvärvades av NCC. Dessa affärer ingick i bytesaffärer med mark på Järvafältet, affärer som resulterade i reavinster för Vasakronan i storleksordningen 1 miljard kronor.
 
I årsbokslutet 2003 belastades Vasakronans resultat med nedskrivning av fastigheten Kista Science Tower med 315 Mkr och med 108 Mkr för nedskrivning av andelen i det delägda bolaget. Marknadsvärderingen är nu högre än den värdering som gjordes vid årsskiftet 2003/2004. 


– Kista Science Tower är Sveriges modernaste kontorsbyggnad och vi ser fram emot att kunna erbjuda en stimulerande kontorsmiljö med ett rikt serviceutbud till nya hyresgäster, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. Vi äger de två mest intressanta byggnaderna i Kista genom förvärvet av Kista Science Tower och det tidigare förvärvet av Kista Entré.


– Marknadsutvecklingen i Kista har varit positiv under 2004 och intresset för etableringar i Kista har ökat det senaste halvåret.


– Utvecklingspotentialen i Kista är stor. Redan idag är det lika många anställda i Kista som under högkonjunkturen 2001, vilket stärker vår förhoppning om en förbättring av vakanssituationen i Kista på ett par års sikt.


Kista Science Tower består av 52 000 m² lokalarea, varav cirka 43 000 m² är uthyrningsbar kontorsyta, samt dessutom 18 500 m² garage. Hittills har knappt 40 procent hyrts ut. Hyresgäster är bland andra Cabling, Component Software, Etac, IHC Networks, JustNu, Handelsbanken, Hi3g med en ”3” butik, Mentor Graphics Scandinavia, Portwise, Realab, Sprint, Symsoft, Symantec, Unisys, ZTE Wistron, Tower Office Suites (kontorshotell med ett tjugotal hyresgäster), SATS Sportsclub, Scandinavian Service Partner och Consess.
 


För vidare information vv kontakta
Håkan Bryngelson, vd, Vasakronan  +46 70 545 36 55 
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  +46 70 593 91 71