Vasakronan köper If-huset i Solna för 570 Mkr av Fabege

Vasakronan har förvärvat fastigheterna Axet 1 och Bladet 1 i Solna av Fabege till en köpeskilling om 570 Mkr.


Fastigheterna är belägna utmed och över Bergshamraleden i Solna. Kontorsbyggnaden är uppförd på fastigheten Bladet 1 medan fastigheten Axet 1 är en markparkering. Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 31 650 m². Byggnaden, som uppfördes 1986, rymmer i huvudsak kontor men även restaurang, garage, motionshall och datorhallar.
Lokaler är huvudsakligen uthyrda till försäkringsbolaget If Skadeförsäkring AB med ett långt hyresavtal. Lokalerna kommer att byggas om för cirka 150 Mkr av Vasakronan.
Tillträde sker 2 september 2008.
– Detta är en välkänd byggnad belägen i det expansiva Solna, kommenterar Leif Garph vice vd och chef för region Stockholm. Vi ser fram emot samarbetet med försäkringsbolaget If, som har varit etablerad i byggnaden sedan 1986, då under namnet Skandia.
 
Vasakronan är en av de största aktörerna på kommersiella lokaler i Stockholm med fokus på centrala Stockholm, Solna, Kista och Uppsala. Fastighetsbeståndet i Stockholm har ett marknadsvärde på cirka 30 miljarder kronor och Vasakronan har 96 fastigheter i region Stockholm. Hyresintäkterna uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor.För vidare information kontakta
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör    tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71