Vasakronan köper Göteborgs nya Tingsrätt

Vasakronan köper NCC Property Developments andel av utvecklingsprojektet för bl.a. nya Tingsrätten i Göteborg till en köpeskilling motsvarande 116 mkr. Vasakronan säljer samtidigt byggrätter i området till NCC. Affärerna genomförs i bolagsform.
 
Den del av Ullevi Park som Vasakronan nu förvärvar omfattar cirka 16 500 kvadratmeter lokalarea och är utvecklad tillsammans med NCC i ett gemensamt ägt bolag. Byggnaden är fullt uthyrd till Domstolsverket och kommer att inrymma nya Göteborgs Tingsrätt samt Hyres- och Arrendenämnden.


Fastigheten kompletterar Vasakronans angränsande kvarter där även Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården hyr lokaler. Vasakronan säljer samtidigt byggrätter motsvarande cirka 14 000 kvadratmeter lokalarea i intilliggande kvarter till NCC.

– Förvärvet är ett naturligt steg i utvecklingen av Vasakronans engagemang i området. De stabila hyresgästerna tillsammans med byggnadens goda kvalitet och höga miljöklass gör den till en av Göteborgs mest attraktiva fastigheter, säger Åke Pettersson, chef för Vasakronans transaktionsverksamhet.För mer information, kontakta: 

Åke Pettersson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 25
E-post: ake.pettersson@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se