Vasakronan köper för 382 mkr i Västra Hamnen i Malmö

I en affär med Alecta köper Vasakronan fastigheten Jungmannen 1 för 136 mkr. Tidigare i augusti träffades även en överenskommelse med NCC om att förvärva fastigheten Koggen 2 för 246 mkr.

Jungmannen 1 har adress Skeppsgatan 9 i Västra Hamnen och omfattar 5 114 kvadratmeter kontorslokaler med hög standard. Byggnaden är uppförd 2004 och har ett attraktivt läge i en del av Västra Hamnen som utvecklats mycket under de senaste åren. I närområdet finns bland annat World Trade Center.

Koggen 2 är också den belägen i Västra Hamnen, ett av de största utvecklingsområdena i Malmö. Fastigheten är under uppförande och tillträde är beräknat till hösten 2012. Koggen 2 kommer att omfatta drygt 8 000 kvadratmeter fördelade på sex våningsplan. Lokalerna består i huvudsak av kontor men har inslag av service i bottenplan. Byggnaden kommer att certifieras som GreenBuilding och klassas enligt Breeam i nivå Very Good. Köpeskillingen är 246 mkr, med eventuell tilläggsköpeskilling kopplat till uthyrningsresultat.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar förvärven:
-Vi är väldigt nöjda med att kunna fortsätta vår expansion av moderna, flexibla kontorslokaler i en attraktiv del av Malmö. Fastigheterna är ett bra komplement till Vasakronans bestånd i regionen.

Tenzing AB har varit Vasakronans rådgivare i affären med Alecta.

 


Jungmannen 1

Koggen 2

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anders Kjellin
Regionchef Öresund
Tel: 070-5757583
E-post: anders.kjellin@vasakronan.se