Vasakronan köper Folksam-huset i Göteborg

Vasakronan har förvärvat fastigheten Lorensberg 45:16 i Göteborg för 125 Mkr.

Fastigheten är en kontorsbyggnad i åtta våningar på cirka 6 800 m2 samt ett garageplan och ligger vid Heden intill Kungsportsavenyn i centrala Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd och tillträde sker 1 februari 2008. Hyresgäster är Folksam, som har cirka 2/3 av kontorsytan, samt ett flertal hyresgäster på mindre ytor. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 9 Mkr. Säljare är Folksam.– Den förvärvade kontorsfastigheten erbjuder ett bra komplement till vårt befintliga bestånd, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Vi kommer att investera cirka 50 Mkr i fastigheten för att bygga om Folksams lokaler. Folksam kommer sedan att teckna ett 10-årsavtal.


Vasakronan är den största aktören på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet i Göteborg, 27 fastigheter, har ett marknadsvärde på cirka 7,3 miljarder kronor.För vidare information kontakta
Rolf Åkerman, regionchef Göteborg  tfn 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör  tfn 070-593 91 71