Vasakronan köper fastighet på Norra Älvstranden i Göteborg

Vasakronan köper fastighet på Norra Älvstranden i Göteborg

Vasakronan har förvärvat fastigheten Lindholmen 28:1 i Göteborg via bolaget Lindholmskajen Fastighets AB.  Säljare är GFK Personal AB och lokalerna är uthyrda till GF Konsult AB. Fastigheten, som byggdes 2003-2004, är en kontorsbyggnad på cirka 3 900 m2 och ligger i bästa läge på Norra Älvstranden i Göteborg. Nettovärdet av fastigheten är beräknat till 104 Mkr.


– Detta är Vasakronans första fastighet på Norra Älvstranden, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Området har utvecklats till ett attraktivt och eftertraktat område för kontor och vi ser detta som ett tillväxtområde i Göteborg.


– Lokalhyresmarknaden i Göteborg präglas av en påtaglig optimism och hyresnivåerna har ökat under det senaste halvåret och i centrala lägen har topphyrorna ökat till drygt 2 300 kr/m2 och i de bästa lägena är hyresnivåerna kring 2 800 kr/m2.
Vasakronan är den största aktören på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet i Göteborg har ett marknadsvärde på 6,5 miljarder kronor och Vasakronan har 25 fastigheter i Göteborg. Hyresintäkterna uppgår till cirka 440 Mkr och vakansgraden är cirka 2 procent.För vidare information kontakta
Rolf Åkerman, regionchef Göteborg     tfn 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör     tfn 08-783 21 09