Vasakronan köper fastighet i centrala Göteborg

Vasakronan har förvärvat fastigheten Masthugget 10:3 i Göteborg för ett värde på 35 Mkr.
Fastigheten är en kontorsbyggnad i nio våningar på cirka 2 400 m2 och ligger nära Järntorget i Göteborg. Säljare är Sätila Holding och Harald Emgård.
– Vasakronan har förvärvat denna kontorsfastighet som erbjuder ett bra komplement till vårt befintliga bestånd, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Fastighetens planlösning erbjuder flexibla lösningar som ger attraktiva kontorslokaler med fin utsikt över Göteborgs Hamn.


Vasakronan är den största aktören på kontorsmarknaden i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet i Göteborg har ett marknadsvärde på 6,5 miljarder kronor och Vasakronan har 25 fastigheter i Göteborg. Hyresintäkterna uppgår till cirka 440 Mkr och vakansgraden är cirka 2 procent.För vidare information kontakta
Roddy Carlsson, marknadsområdeschef Göteborg Gullbergsvass tfn 031-725 56 60
Bengt Möller, informationsdirektör     tfn 08-783 21 09