Vasakronan köper en fastighet och säljer fyra fastigheter i Stockholm till Statens fastighetsverk

Vasakronan köper fastigheten Uggleborg 12 på Vasagatan i Stockholm av Statens Fastighetsverk för 1 304 Mkr. Samtidigt säljs fastigheterna Atomena 1, Kungliga Myntet 1, Cepheus 2 & 3 samt Ladugårdsbron 14 till Statens fastighetsverk till ett sammanlagt pris om 626 Mkr.


Fastigheten Uggleborg är belägen på Vasagatan mittemot Centralstationen i centrala Stockholm. Lokalarean uppgår till cirka 35 700 m2 och Försäkringskassan är största hyresgäst.Fastigheten Atomena 1 är belägen på Stora Nygatan 2 A-B, Cepheus 2-3 på Svartmangatan 9, Kungliga Myntet 1 på Norr Mälarstrand 6 och Ladugårdsbron 14 ligger vid Blasieholmstorg 8 och Nybrokajen 11-13. Dessa fyra fastigheter har en total lokalarea på cirka 14 800 m2.


Affärerna har initierats av ett regeringsbeslut där Regeringen har uppdragit åt Statens fastighetsverk att uppta förhandlingar med Vasakronan i syfte att genomföra ovanstående bytesaffär. Tillträde sker 1 oktober 2008.


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, vd      tfn 08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör    tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71